Genanbringelse ved salg af fast ejendom©

Ved salg af en erhvervsejendom med fortjeneste kan ejeren udskyde beskatningen af denne fortjeneste ved køb af en anden erhvervsejendom. Denne skatteudskydelse betegnes som ”genanbringelse”.

Formålet er give erhvervsdrivende bedre muligheder for at tilpasse virksomhedens ydre rammer til de aktuelle behov.

Der kan dog også geninvestere i mere eksotiske ejendomme. Se nærmere artiklen nedenfor: Genanbringelse – anbringelse i ægtefælles ejendom – ejendom i Frankrig – fraflytning og tilflytning – henstand – SKM2012.490.SR

En række betingelser skal være opfyldt for at opnå denne gunstige retsstilling.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler