Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 – parcelhusreglen – landbrugsejendom på 11,8 ha. – konsekvenser af urigtig succession – SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/2 2016, at en landbrugsejendom med et areal på 11,8 ha. ikke kunne sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, men var omfattet af § 9.

Sælgeren – der havde erhvervet ejendommen af sin ægtefælle, der igen havde erhvervet ejendommen fra sin søn med skattemæssig succession uden fornødent grundlag i loven – skulle ikke beskattes af genvundne afskrivninger vedrørende afskrivninger foretaget af sønnen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler