Parcelhusreglen – landbrugsejendom – SKM2012.176.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 13/10 2011, at fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom, der på afståelsestidspunktet ikke havde mistet sin karakter af landbrugsejendom, ikke kunne anses for omfattet af parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, men var omfattet af lovens § 9, stk. 1 vedrørende landbrugsejendomme m.v.

Vis hele artiklen