Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold, lsr jr. nr. 2-4-1941-0305

Landsskatteretten antog ved en kendelse af 5/10 2007, at en lejlighed ved overdragelse fra fader til datter kunne værdiansættes efter +/- 15 pct.´s reglen, uanset at faderen 14 dage i forvejen havde købt lejligheden ud af eget sel-skab til den dobbelte værdi på baggrund af en sagkyndig vurdering af lejligheden

Se afgørelsen ved søgning på sagens journal nr.: 2-4-1941-0305

eller: Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold – +/- 15 pct.´s reglen – Landsskatterettens kendelse af 5/10 2007, jr. nr. 2-4-1941-0305

Se senest artikel af 19/5 2020 om kommende
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler