Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse i familieforhold – +/- 15 pct.´s reglen – Landsskatterettens kendelse af 5/10 2007, jr. nr. 2-4-1941-0305

Landsskatterettens kendelse:
Landsskatteretten antog ved en kendelse af 5/10 2007, at en lejlighed ved overdragelse fra fader til datter kunne værdiansættes efter +/- 15 pct.´s reglen, uanset at faderen 14 dage i forvejen havde købt lejligheden ud af eget selskab til den dobbelte værdi på baggrund af en sagkyndig vurdering af lejligheden.

Se kommentaren til dommen ved søgning: jr. nr. 2-4-1941-0305

Se senest nedenfor artiklerne:
Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte
samt
Høringssvar til udkast til værdiansættelse

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler