Genoptagelse af gamle sager om +/- 15 pct.-reglen©

Højesteret fastslog i en principiel afgørelse fra 2016 , at +/- 15 pct.´-reglen kan fraviges, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Ved en principiel afgørelse fra 2021 tilkendegav Højesteret dernæst, at den generelle prisudvikling på ejendomsmarkedet ikke er en ”særlig omstændighed”, der udelukker anvendelsen af +/- 15 pct.-reglen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler