Valg af syns- og skønsmand – landbrugssager – SKM2012.706.ØLR, SKM2013.541.VLR og SKM2013.524.VLR ©

To afgørelser fra Vestre Landsret belyser praksis for udpegelse af syns- og skønsmænd i sager om den skatteretlige kvalifikation af landbrugsvirksomheder, der har udviklet sig siden fremkomsten af Vestre Landsrets kendelse ref. i TfS 2005, 214 VLK.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler