Syn og skøn i skattesager ©

Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en skattesag om fast ejendom – og med fuld omkostningsdækning fra det offentlige.

Og videre, at skatteankenævnsmedlemmers (ikke professionelle) vurdering af en fast ejendom ikke kan erstatte et syn og skøn.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler