Syn og skøn – valg af skønsmand – dokumentation for skønsmandens særlige kompetencer – Retten i Aarhus´s kendelse af 15/7 2014, BS 13-2496/2013 ©

Retten i Aarhus besluttede ved en kendelse af 15/7 2014 at tillade, at en skatteyder rettede henvendelse til Dansk Racehunde Union for udpegning af en skønsmand til et syn og skøn vedrørende drift af en hundekennel. Med kendelsen afviste retten for det første SKAT´s ønske om en fornyet henvendelse til Københavns Universitet som udpegende institution – uanset at Københavns Universitet forud herfor havde meddelt, at det pågældende institut ikke havde erfaring med erhvervsmæssig drift af hundekenneler.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler