Syn og skøn i skattesager – Faglige krav til syns- og skønsmanden – Vestre Landsrets kendelse af 25/3 2014, jr. nr. V.L. B-0602-14 ©

Vestre Landsret har ved en kendelse af 25/3 2014 tiltrådt Retten i Aarhus´ kendelse af 3/3 2014, hvorefter en skatteyder i en sag om syn og skøn vedrørende erhvervsmæssig drift af en hundekennel blev tilladt at rette henvendelse til Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE for at indhente forslag til en egnet syns- og skønsmand, som skulle have ”kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler