Landbrug – erhvervsmæssig virksomhed eller hobby ©

I en afgørelse fra 28. februar 2013 accepterede Landsskatteretten, at en mindre landbrugsvirksomhed måtte anses som en erhvervsmæssig virksomhed, selv om det efter syns- og skønsmandens opfattelse ville være vanskeligt fremover at opnå et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på de økonomiske resultater i efterfølgende år, der – i strid med syns- og skønsmandens vurdering – var positive.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler