Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse – ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser ©

Med lovforslag L 20, FT 2016/17, om Sagkyndig bevisførelse m.v. er det tanken at forbedre reglerne om syn og skøn, dels ved at styrke mulighederne for at udpege flere skønsmænd fra sagens begyndelse, og dels ved at åbne adgang til et fornyet syn og skøn over samme genstand ved samme eller andre skønsmænd – men i begge tilfælde kun under visse, nærmere angivne betingelser. Endvidere skal de foreslåede regler muliggøre bevisførelse ved domstolene i form af sagkyndige erklæringer

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler