Syn og skøn – honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom – SKM2017.414.VLR ©

Vestre Landsret afsagde den 8/5 2017 kendelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skønsmand havde krav på et honorar for allerede udført arbejde, uden at dette arbejde dog havde udmøntet sig i en skønserklæring.

Skønsmanden var som følge af sygdom blevet fritaget for hvervet efter at have udført en del af arbejdet, og var ude af stand til at afsluttet arbejdet og udarbejde en skønserklæring. Vestre Landsret nåede her frem til, at skønsmanden var nærmest til at bære risikoen for, at denne ikke kunne udføre det aftalte arbejde, hvorfor skønsmanden ikke fik honoreret det af ham fremsatte krav om et á conto honorar.

Anvend søge kriteriet: syn og skøn

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler