Syn og skøn – udformningen af syns- og skønstema – SKM2016.2.ØL ©

Østre Landsret tog ved en kendelse af 14/12 2015 stilling til en række indsigelser mod et af SKAT udformet supplerende spørgetema. Tvisten drejede sig om, hvilke forudsætninger, spørgsmål m. v. SKAT kunne stille.

Vis hele artiklen