Udlån fra selskab til hovedaktionærens nærtstående©

Højesteret har ved en dom af 24. maj 2023 tiltrådt skattemyndighedernes praksis om, hvornår et selskabs pengeudlån til hovedaktionærens nærtstående skal anses som skattepligtigt udbytte for hovedaktionæren.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler