Aktionærlån – selskabers udlån til hovedaktionærens ”kæreste”©

Udlån fra selskab til hovedaktionær m.v. (aktionærlån) er underlagt en meget hård beskatning.

Denne beskatning omfatter ikke kun udlån til hovedaktionæren, men også udlån til hovedaktionærens nærtstående.

Ved to afgørelser fra Østre Landsret fra maj 2022 har landsretten nu tiltrådt, at selskabers udlån til hovedaktionærens kæreste eller samlever også vil kunne udløse denne beskatning

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler