Aktionærlån – en dyr finansiering©

Siden vedtagelsen af de særlige og meget hårde regler om beskatning af aktionærlån i 2012 har der verseret mange sager om rækkevidden og konse-kvenserne af regelsættet. Foreløbig har domstolene accepteret skattemyndighedernes meget vidtrækkende fortolkning af reglerne.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler