Fikserede renter af tilgodehavender hos eget selskab©

Tilgodehavender mellem en hovedaktionær og dennes selskab kan være begrundet i mange forskellige forhold og forekommer jævnligt. Såvel lån fra- som udlån til selskabet kan medføre store og uventede skattemæssige konsekvenser.

De skattemæssige konsekvenser ved udlån fra selskab til aktionær, de såkaldte aktionærlån, blev omtalt i disse spalter den 12. maj 2018.

I denne artikel omtales primært beskatning ved udlån den modsatte vej, dvs. fra aktionær til selskab.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler