Aktionærlån – overdragelse af selskabets tilgodehavende mod aktionæren©

Med et styresignal fra 17. november 2022 har Skattestyrelsen ændret praksis for beskatning af aktionærlån ved overdragelse af allerede beskattede aktio-nærlån fra datterselskab til moderselskab.

I tilsvarende sager, hvor hovedaktionæren er blevet beskattet, ikke blot ved udlånets stiftelse, men tillige ved overdragelse af selskabets tilgodehavende til et moderselskab, kan dobbeltbeskatningen begæres ophævet. Der gælder dog særlige frister for at fremsætte en begæring herom.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler