Salg af aktier til børn betalt med anfordringstilgodehavender med klausulen ”non-recourse”©

Skatterådet traf den 21. november 2023 en afgørelse, offentliggjort som SKM2023.599.SR, om de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt overdragelse af anparter til børn mod betaling i form af nogle af børnene udstedte gældsbreve på anfordringsvilkår til faderen.

Da børnene var umyndige, var sagen endvidere krydret, dels med en forudsætning om, at gælden til faderen var optaget på non-recourse vilkår. Dels med en forudsætning om, at gælden skulle afdrages i takt med, at børnene modtog udbytte fra anparterne erhvervet ved overdragelsen. Og endelig med en forudsætning om, at faderen skulle holde børnene skadesløse vedrørende eventuelle skattekrav mod børnene ved et eventuelt tilbagesalg.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler