Generationsskifte af landbrugets stuehuse mv.©

Højesteret fik i sag afgjort den 1. september 2023 forelagt spørgsmålet om, hvorvidt et udlejet stuehus til en landbrugsejendom kunne gaveoverdrages til et barn med skattemæssig succession – og dermed om der var grundlag for at beregne gaveafgiften med en reduceret afgiftssats efter de i 2018 gældende regler.

Højesterets dom hviler på en nærmere stillingtagen til rækkevidden af særreglerne for overdragelse af landbrugsejendomme med skattemæssig succession.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler