Driftsomkostninger – Erhvervsmæssig virksomhed – landbrug – frugtplantage – rentabilitet – indehavers sygdom – Landsskatterettens kendelse af 11/8 2015, jr. nr. 130001780

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse af 11/8 2015, at drift af en frugtplantage måtte anses som en erhvervsmæssig virksomhed, uanset at ejendommen siden erhvervelsen i 2001 og frem til de omtvistede indkomstår, 2009 – 2011, havde været underskudsgivende, bl.a. som følge af ejerens sygdom.

Vis hele artiklen