Beskatning ved udlejning af andelsboliger©

Beskatning ved udlejning af andelsboliger har de senere år været fremme i flere skattesager.

Et kardinalpunkt har været, om udlejning af en andelsbolig måtte anses som en erhvervsmæssig virksomhed. Administrativ praksis har hidtil været, at sådan udlejning ikke var selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, og følgelig ej heller omfattet af virksomhedsskattelordningen.

En ny afgørelse fra Landsskatteretten har sat spørgsmålstegn ved skattemyndighedernes hidtidige praksis på området.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler