Afståelse af andelsbeviser – parcelhusreglen – blandet benyttede ejendomme – SKM2009.294SR ©

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 24/3 2009, at avance ved afståelse af et andelsbevis var skattefri, uanset at andelsbeviset gav brugsret til lokaliteter, der for størstedelens vedkommende blev anvendt til erhvervsmæssige formål (restaurant).

Vis hele artiklen