Forældrekøb – andelslejlighed – skattemæssige konsekvenser

For at hjælpe min datter i bolignød, har jeg købt en andelslejlighed. Det er et såkaldt forældrekøb, altså med ret til at leje den ud til nærmeste familie.

Jeg er nu blevet opmærksom på, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes i forbindelse med udlejning af andelslejligheder.

Spørgsmålet er så: Kan jeg fratrække boligudgiften, når jeg indtægtsfører huslejen? Der er oprettet en lejekontrakt, der er godkendt af kommunen. Boligstøtten gives dog kun til den del af huslejen der udgør boligydelsen, altså ikke til mine finansielle omkostninger.

Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler