Forældrekøb og familieflip©

I en større artikel i dagspressen den 4. november 2022 blev under betegnelsen ”familieflip” præsenteret en model for generationsskifte af forældrekøbslejligheder, som gav børnene mulighed for at realisere betydelige skattefri kapitalgevinster på rekordtid ved salg af lejligheden.

Der må advares mod at anvende den omtalte model.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler