Beskatning ved salg af andelsboliger©

Landsskatteretten har ved en ny afgørelse taget stilling til beskatningen ved salg af en andelsbolig, som andelshaveren ikke selv har beboet.

Med afgørelsen har Landsskatteretten fraveget skattemyndighedernes hidtidige praksis om fradragsret for salgsomkostninger ved salg af en andelsbolig

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler