Beskatning ved ekspropriation©

Grundloven foreskriver, at ekspropriation kun kan ske, hvor almenvellet kræver det, kun ifølge lov og da mod fuldstændig erstatning.

I en række forskellige love er fastsat bestemmelser om offentlige myndigheders adgang til at ekspropriere fast ejendom til nærmere bestemte formål, ligesom der er fastsat regler for opgørelse af erstatningen.

For den grundejer, der skal afgive fast ejendom, er det imidlertid ikke mindre interessant, hvordan ekspropriationserstatningen skal beskattes.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler