Forældrekøb af andelsbolig©

Skattereglerne for forældrekøb af en andelsbolig afviger på væsentlige punkter fra forældrekøb af ejerlejligheder.

Det samme gælder de begrænsede tilfælde, hvor der kan købes en andelsbolig med henblik på udlejning.

Der er følgelig god grund til at se nærmere på beskatning af indtægter og fradrag for omkostninger ved de forskellige boligtyper før køb.

Se uddybende “Forældrekøb” Djøf 2019

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler