Beskatning ved salg af kolonihaven – kolonihavehuset ©

Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har tjent som bolig for ejeren. Det samme gælder for sommerhuse, som ejeren har benyttet til private formål. For kolonihaver er de skattemæssige forhold lidt mere komplicerede. Spørgsmålet har nu for første gang været forelagt for landsretten.

Vis hele artiklen