Forældrekøb – udlejning af andelsbolig – erhvervsmæssig virksomhed– SKM2016.30.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke kunne anses at have drevet en erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af en andelsbolig.

Et underskud ved udlejningen kunne derfor ikke fradrages i anden indkomst, ligesom et opsparet overskud fra drift af en tidligere virksomhed blev ophørsbeskattet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler