Udlån fra selskab til hovedaktionærens nærtstående – Hvem er nærtstående? ©

De skærpede regler for beskatning af aktionærlån omfatter først og fremmest familiemedlemmer, der via aktiebesiddelse sammenlagt har en be-stemmende indflydelse på selskabet. Men også lån til aktionærens ”nærtstående” kan udløse skærpet beskatning af aktionæren.

Kredsen af ”nærtstående” blev udvidet ved Højesterets dom af 24. maj 2023, ref. i SKM2023.273.HR, hvor Højesteret med støtte i lovens motiver udvidede personkredsen i forhold til lovens ordlyd.

Dommen er efterfulgt af to nye afgørelser fra Skatterådet af 19. december 2023, ref. i henholdsvis SKM2024.14.SR og SKM.2024.15.SR

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler