Skattepligt for dødsbo – opgørelse af aktivmassen – á conto-udlodning – brutto- eller nettoværdier – Landsskatterettens kendelse af 30/1 2017, jr. nr. 14-3845559.

Landsskatterettens kendelse af 30/1 2017 drejer sig om den enkle problemstilling om, hvorvidt en á-conto-udlagt ejendom ved vurderingen af spørgsmålet om dødsboets skattepligt skulle medregnes som en brutto- eller nettopostering.

Landsskatteretten fastholdte princippet om bruttoposteringer.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler