Prissætning ved salg af andelsboligbeviser – bestyrelsens ansvar©

Ved en dom af 8. februar 2024 anså Højesteret bestyrelsen i en andelsbolig-forening for ansvarlig for et tab, som en andelshaver havde lidt ved at sælge sit andelsbevis (andelsboligen) for billigt.

Bestyrelsen havde ifølge Højesterets dom forsømt sin forpligtelse til at orientere den sælgende andelshaver om, at en valuarvurdering var på vej, som ville kunne give grundlag for en højere salgssum for andelsbeviset, og at der kunne vedtages en prisreguleringsklausul i overdragelsesaftalen for at tage højde herfor.

Igen en artikel om bestyrelsesansvar for bestyrelsen i en ikke-erhvervsdrivende foreningen. Se tillige artiklen om bestyrelsesansvar i en grundejerforening fra 23/2 2013.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler