Lovforslag om skærpede krav til andelsboligforeningers bestyrelse©

Erhvervsministeren har med et lovforslag fra 28. februar 2018 varslet skærpede krav til økonomien i nye andelsboligforeninger.

I sidste uge, d. 7. april 2018, blev i artiklen “Lovforslag om skærpede krav til andelsboligforeningers økonomi”, jf. nedenfor under ”Relaterede artikler” omtalt de skærpede krav som følge af lovforslaget til stiftelsesbudgetter, vedligeholdelsesplaner og finansiering, nye regler for værdiansættelse af andelsboliger samt forlænget forældelsesfrist vedrørende rådgivers erstatningsansvar.

I lovforslaget foreslås endvidere, at bestyrelsens opgaver og ansvar beskrives og uddybes i loven. Denne del af forslaget omtales i det følgende.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler