Bestyrelsen og revisor ©

I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow, som loven kræver. Efter selskabsloven har bestyrelsen pligt til selv at fastlægge, hvilke informationer om selskabets forhold, der skal tilgå bestyrelsen som led i bestyrelsens ledelse og kontrol med virksomheden. Netop på dette punkt er det vigtigt, at bestyrelsen benytter sig af revisors viden om selskabets forhold og får dennes bistand til at fastlægge, hvilke informationer, der skal tilflyde bestyrelsen.

Vis hele artiklen