Parcelhusreglen – Betingelser for skattefrihed når udstykning ©

Parcelhuse med et grundareal på mindre end 1.400 m2 kan som udgangspunkt sælges skattefrit, hvis huset har tjent som bolig for ejeren.

Det samme gælder for sommerhuse, som ejeren har anvendt til private formål. Er grunden større end 1.400 m2, kan et skattefrit salg kun komme på tale under visse forudsætninger, der omtales nærmere i artiklen..

Der kan i visse tilfælde opnås skattefrihed i tilfælde, hvor den “overskydende del” frastykkes. Eller i tilfælde, hvor en sådan udstykning ikke er mulig, ligesom der kan blive tale om skattefrihed, hvis en udstykning medfører en væsentlig værdiforringelse af restejendommen – d.v.s. skattefrihed uden udstykning.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler