Parcelhusreglen og sommerhusreglen – helårsbolig anvendt som sommerbolig – erhvervelse ved arv – SKM2013.610.SR ©

Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar, ref. i SKM2013.610.SR, at der påhviler en arving af en helårsbolig en skærpet bevisbyrde for, at formålet med arveudlægget var at anvende ejendommen til fritidsformål, i relation til et skattefrit salg efter ”sommerhusreglen”. I den konkrete sag fandtes arvingerne at have løftet denne skærpede bevisbyrde i kraft af en ejertid på 21 år samt den omstændighed, at ejendommen alene havde været anvendt som fritidsbolig for familien.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler