Sommerhusreglen – helårsbolig anvendt som sommerbolig – erhvervelse ved arv – Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 9/4 2014, at avance ved afståelse af en ejerlejlighed i Rom, som en her i landet bosat italiensk statsborger havde erhvervet ved arv, var skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler, idet lejligheden ikke kunne anses for omfattet af ”sommerhusreglen” og den i tilknytning hertil udviklede praksis om skattefrit salg af helårsboliger.

Vis hele artiklen