Parcelhusreglen – salg efter udstykning – krav til beboelse – Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 14/12 2014, at kravet om beboelse af et parcelhus som betingelse for skattefrit salg efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 ikke kunne anses for opfyldt efter frastykning af en grund til selvstændig bebyggelse, uanset beboelseskravet var opfyldt før udstykningen.

Vis hele artiklen