Parcelhusreglen – salg efter erhvervsmæssig anvendelse – SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR ©

Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten, at en ejendom ejet af skatteyderens hustru og beboet af skatteyderen og hustruen i perioden 1987-2007, og som havde været registreret som landbrugsejendom indtil den 1. januar 2010, hvor ejendommens status blev ændret til beboelsesejendom, og som i 2007 – 2012 havde været anvendt erhvervsmæssigt, ved et salg i 2012 eller senere kunne afstås skattefrit af skatteyderen, der havde erhvervet ejendommen i 2008 i forbindelse med skilsmisse.

Vis hele artiklen