Parcelhusreglen – beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse – skattefrihed kan genopstå ©

Fortjeneste ved salg af et parcelhus, der har været anvendt til bolig for ejeren, er som udgangspunkt skattefri, hvis visse betingelser er opfyldt. En af betingelserne er, at parcelhuset anvendes til beboelse på salgstidspunktet.

Landsskatteretten har ved en afgørelse fra oktober 2014 taget stilling til mulighederne for et skattefrit salg af beboelsesejendomme, som efter ejerens fraflytning har været benyttet til andre formål end beboelse. Afgørelsen afklarer flere principielle spørgsmål.

Vis hele artiklen