Forældrekøb – vedligeholdelsesudgifter – Landsskatterettens kendelse af 24/4 2015, jr. nr. 13-6728706. ©

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse af 24/4 2015 fradrag for udgifter til udbedring af skimmelsvamp med udgangspunkt i en strikt fortolkning af lejelovens regler om fordeling af udgifter til vedligeholdelse mellem henholdsvis lejer og udlejer. Med kendelsen fastholdes således på dette område en beskatning med afsæt i lejelovens pligtfordeling, uanset om der er tale om forældrekøb eller om uafhængige parter.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler