Omvendt forældrekøb -Fikseret leje – udlejning til forældre – Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11 2014 et skatteankenævns korrektion af lejen ved en skatteyders udlejning af bolig til sine forældre fra 4.500 kr. til 6.000 kr.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler