Familiekollektiver, ejendomsværdiskat og fikseret leje ©

I år er Skat bl.a. ved at se nærmere på fast ejendom som særligt beskatningsområde. Stort set alle typer fast ejendom er i spil, herunder både boliger, som skatteyderen selv bebor, og boliger, som udlejes. For ejerboliger er det særligt forholdene omkring ejendomsværdiskatten, der skal ses efter i sømmene. Og for udlejningsejendommene skal der bl.a. ses nærmere på forældrekøb, herunder forældrenes brug af virksomhedsskatteordningen.

Med en ny sag fra Landsskatteretten er der nu også sat fokus på boligfællesskaber for familier. For mange giver sagen anledning til at overveje boligindretningen i familiekollektiver ganske nøje.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler