Beskatning af ydelser mellem ægtefæller som følge af skilsmisse©

Det økonomiske opgør er en af de mange triste facetter ved en skilsmisse. Oveni kommer i visse tilfælde skattemæssige komplikationer som følge af uklare eller mangelfulde aftaler om bodeling, løbende bidrag mv.

I denne artikel omtales nogle enkle grundregler på området, herunder at at der kan spares skat ved valg af den “rigtige” model.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler