Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.©

Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle og relevante.

I praksis ses det ofte, at ægtefællerne i kan overskue betydningen af de forskellige formueordninger. I denne artikel gennemgås de forskellige formueordningers betydning ved skilsmisse samt ved død.

Vis hele artiklen