Deling af pensioner ved skilsmisse©

Højesteret har for nylig fået forelagt en sag om deling af en erhvervsdrivende ægtefælles pensioner ved skilsmisse. Sagen har været behandlet i 3 instanser og viser nogle af de synspunkter, der har betydning for fordelingen af pensionsordninger ved skilsmisse.

Højesterets afgørelse har betydning for ægtefæller med pensionsrettigheder, der tilhører ejerægtefællen som delingsformue (fælleseje).

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler