Forskellige former for særejer mellem ægtefæller ©

Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne. Dette gælder ikke alene forholdet mellem ægtefællerne indbyrdes. Også børnenes arv vil kunne blive påvirket af, hvilken formueordning forældrene har etableret.

I denne artikel omtales forskellige former for særeje samt betydningen heraf for ægtefællerne ved ægteskabets opløsning. Næste lørdag d. 13. oktober 2012, omtales konsekvenserne for arvedelingen, herunder betydningen for børnenes arv.

Vis hele artiklen