Aktionærlån – ny kreditor – valutaudsving©

Udlån fra selskab til aktionærlån har været en af de skattemæssige gysere i de senere års skattepraksis.

I det følgende omtales en afgørelse fra marts 2024, hvor en personaktionær på den ene side fik lidt medvind, idet han undgik at blive beskattet to gange af samme lån som følge af selskabets overdragelse af tilgodehavendet mod aktionæren. Derimod blev han beskattet af valutakursudsving på tilgodehavendet, som førte til en forøgelse af aktionærlånet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler